Woonoord

Wonen voor veteranen

Bovenkwartier – een nieuwe woonomgeving met historie in Doorn op de hoek van de Oude Arnhemse Bovenweg en de Woestduinlaan – verrijst straks het ‘nieuwe’ Woonoord. Voor woningcorporatie Heuvelrug Wonen realiseren wij 28 woon-zorgappartementen. Zowel plek als functie zijn historisch. Van oudsher is op het terrein het ‘oude’ Woonoord gevestigd. Woonverblijven en crisisopvang voor veteranen en voorheen ook het kantoor van Stichting De Basis. 

Deze laatste is gefuseerd met het Nederlands Veteraneninstituut en is verhuisd naar het nieuwe, witte pand aan de voorzijde van het terrein tegenover de Marinierskazerne van Defensie. De huidige bewoners van het ‘oude’ Woonoord worden geherhuisvest in het ‘nieuwe’ Woonoord. Oplevering begin 2023.